آراز لایسنس - لایسنس نود ٣٢ (ESET)
یوزر و پسورد تمام ورژن ها

لایسنس فعال سازی و یوزر نیم و پسورد نود ۳۲ (ویندوز : نسخه ۴ الی ۱۴) – سه‌شنبه،۵ اسفند ۱۳۹۹

ESET Smart Security (ESS) ۹-۱۴
تاریخ انقضا : ۱۳۹۹/۱۲/۵

ESVV-XFKN-C6AU-E7D7-SPM4
AD6D-XH3A-8SV9-ES5H-P6PX

AFT5-XKSR-ADU6-EET3-2AJH
AD6D-XH3A-8SV9-ES5H-P6PX

UV9U-XXDK-NM5V-A99K-5GB9
82ES-X8P9-NS2J-BS8C-J468

ESVV-XFKN-C6AU-E7D7-SPM4
MA9T-XS53-HG2H-D8HX-XNCX

BBG6-XXCT-8RFV-TVM4-KK7W
N3HR-X57U-6EB9-7FXW-NENC

AFT5-XKSR-ADU6-EET3-2AJH

ESET Smart Security (ESS) ۴-۸
تاریخ انقضا : ۱۳۹۹/۱۲/۵

EAV-0270017906
7sx43epe9t

EAV-0270027141
2fudkejpmp

EAV-0270033577
nj9vtsa23m

EAV-0270018421
48pmbkbrst

EAV-0270017334
24f6p9env3

EAV-0270017906
7sx43epe9t

لایسنس فعال سازی و یوزر نیم و پسورد نود ۳۲ (ویندوز : نسخه ۴ الی ۱۴) – دوشنبه،۴ اسفند ۱۳۹۹

ESET Smart Security (ESS) ۹-۱۴
تاریخ انقضا : ۱۳۹۹/۱۲/۴

E7NC-XCKR-J9GB-TGD9-4P5B
BWVJ-XB77-HNU3-W82H-TUA9

7P8C-XETM-4KAA-J5VF-FMHU
BWVJ-XB77-HNU3-W82H-TUA9

P3KK-X2DX-NUA6-FCUR-DH45
AEKN-X4FB-X3WG-6PEG-STD5

69TX-XGE8-2ERE-6N3J-CV5P
ENC6-XN9T-F8DR-39XX-2T28

PA69-X2WF-49NU-BK6F-AWBN
EWH8-XSEJ-JMGE-GFPV-DJ8M

7P8C-XETM-4KAA-J5VF-FMHU

ESET Smart Security (ESS) ۴-۸
تاریخ انقضا : ۱۳۹۹/۱۲/۴

EAV-0269988931
r88xpvabp9

EAV-0270002635
93avfc7nvn

EAV-0269992253
eccnm4pek4

EAV-0269992253
eccnm4pek4

EAV-0270009859
uvnfu4avnu

EAV-0269994652
utfec775sc