آراز لایسنس - لایسنس نود ٣٢ (ESET)
یوزر و پسورد تمام ورژن ها

لایسنس فعال سازی و یوزر نیم و پسورد نود ۳۲ (ویندوز : نسخه ۴ الی ۱۴) – دوشنبه،۴ اسفند ۱۳۹۹

ESET Smart Security (ESS) ۹-۱۴
تاریخ انقضا : ۱۳۹۹/۱۲/۴

E7NC-XCKR-J9GB-TGD9-4P5B
BWVJ-XB77-HNU3-W82H-TUA9

7P8C-XETM-4KAA-J5VF-FMHU
BWVJ-XB77-HNU3-W82H-TUA9

P3KK-X2DX-NUA6-FCUR-DH45
AEKN-X4FB-X3WG-6PEG-STD5

69TX-XGE8-2ERE-6N3J-CV5P
ENC6-XN9T-F8DR-39XX-2T28

PA69-X2WF-49NU-BK6F-AWBN
EWH8-XSEJ-JMGE-GFPV-DJ8M

7P8C-XETM-4KAA-J5VF-FMHU

ESET Smart Security (ESS) ۴-۸
تاریخ انقضا : ۱۳۹۹/۱۲/۴

EAV-0269988931
r88xpvabp9

EAV-0270002635
93avfc7nvn

EAV-0269992253
eccnm4pek4

EAV-0269992253
eccnm4pek4

EAV-0270009859
uvnfu4avnu

EAV-0269994652
utfec775sc